Helgesen tekniske bygg

Kompetanse

Industribygg, forretningsbygg og næringsbygg generelt

 

Helgesen Tekniske ble grunnlagt  i  1981 som et enmannsforetak. Enmannsforetaket har gjennom
årene utviklet seg til Htb AS (Helgesen Tekniske-bygg AS) med mer enn 30 ansatte.
Hovedkontoret har adresse på Valestrandsfossen, ett av tettstedene i industrikommunen
Osterøy.
Kjernen i vår virksomhet er høy kompetanse. Vår stab består av høyt kompetente
arkitekter, ingeniører, byggeledere og erfarne tømrere / montører.
Siden starten for mer enn 25 år siden, har vi vært ansvarlig for mer enn 500 byggeprosjekter
innen industri, forretning og næringsbygg generelt.
De fleste prosjekter er gjennomført i  totalentrepriser. Våre byggeprosjekter er sterke bevis på at vi
har den kompetanse som trengs for å levere  Fra idè til ferdig bygg
Vi i Htb AS ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner med våre kunder. Sammen skaper vi
bygg som er tilpasset kundens behov.   

 

 

En entreprenør til å stole på

 

Vi i Htb AS har tre hovedprinsipper som alltid ligger i bunn for avgjørelsene som blir truffet.

Kompetanse, kvalitet og kostnads-kontroll.

 

 • Vi kjenner lovene og forskriftene .
 • Vi tar oss av papirarbeidet.
 • Vi prosjekterer i nært samarbeid med kunden.
 • Vi setter opp et realistisk tids og kostnadskjema.
 • Vi leverer et produkt der byggherren til slutt bare kan trykke på knappen, og starte                                                                                    produksjonen, forretningen eller annen næringsvirksomhet.

 

Godkjennings merke

 

        Htb har alle nødvendige sentrale godkjenninger.

 

 

Som totalentreprenør tar vi oss av alt  Fra idè til ferdig bygg.

Vi planlegger sammen med byggherren, vi prosjekterer, vi  byggeleder, vi fører kostnads-kontroll, vi oppfører, vi rehabiliterer, og vi er rådgiver .
Vi i Htb AS ønsker å være en konstruktiv samarbeidspartner for våre kunder. Sammen skaper vi
bygg som er tilpasset kundens behov. 

 

Moderne industri /forretningsbygg er omfattende og kompliserte konstruksjoner.  Mange  krav og
ønsker skal tilpasses i en fungerende plan.

 

Byggherren formulerer ofte sin krav i utgangspunktet slik.

 

 • Optimal arealutnyttelse. 
 • Optimal vareflyt
 • God plassering av produksjonsutstyr.
 • Fleksible løsninger som gir nye muligheter.
 • Miljørettet materialbruk
 • Riktig estetisk utforming.
 • Godt tilrettelagte arbeidsplasser.
 • Et godt arbeidsmiljø, HMS etc.
 • Bevaring av miljø , gjennom arbeidsprosessene.Både under bygging og ved senere drift.
 • Tilrettelegging for best mulig energiutnyttelse.  f.eks. varmepumper.
 • Frys.  Hva gjør vi med overskuddsvarmen?
 • Hygiene og mye annet.

Vi i Htb AS  vil sammen med byggherren definere ønske, behov og forutsetninger som skal ligge til
grunn for ide og prosjektering av byggeprosjektet
Byggherrens behov må tilpasses byggtekniske krav til helse, miljø og sikkerhet, energi-
behov,  vareflyt etc.
Arkitekter og ingeniører i Htb AS har lang erfaring med å planlegge og  prosjektere industri og
forretningsbygg.
Vår kunnskap om materialer, moderne teknologi og muligheter, forskrifter, og begrensninger er
viktige forutsetninger for et vellykket byggeprosjekt.
Når planfasen er ferdig fortsetter våre dyktige tømrere og montører med oppføringen av
bygningen. 

 

Stålbygg

 

Gjennom de siste 20 år har bruk av stålkonstruksjoner i bygg vært økende.
Stålkonstruksjoner i bærende elementer, kombinert med sandwich-elementer som vegger,
gir vesentlig reduksjon i byggetid i forhold til gamle tradisjonelle byggemetoder.


Vi i Htb AS gjør våre valg av materialer sammen med byggherren. I svært mange
av våre byggeprosjekter er derfor stålkonstruksjoner en del av en større helhet.


Vi kombinerer, sammen med byggherre, de materialer som er best egnet til nettopp
hans / hennes prosjekt.    


Fra idè til ferdig bygg


Våre leveranser av stålbygg omfatter byggeprosjekter fra enkle uisolerte maskinhaller for
landbruk til store kjøpesentre og kompliserte industribygg.